stredisko kubinska hola

Jednotlivci i rodiny s deťmi si lyžovačku môžu užiť aj v tomto stredisku, ktoré je od Terchovej vzdialené 28 km. V ponuke je 14 km denne upravovaných zjazdoviek.