terchova stretnutie zbojnikovPestrý program tohto podujatia je poskladaný z vystúpení hudobných skupín a viacerých súťaží, ktoré sú zamerané na silu, zručnosť, tanec a obratnosť. Zapojiť sa môžu deti i dospelí.