terchova jansky turnaj festa Počas svätojánskych slávností sa v areáli Festa klubu okrem pálenia vatry koná aj nohejbalový turnaj.